EKAER-változások – módosíthatók az EKAER-bejelentések

A lezárt EKAER-bejelentések módosítására ugyan lesz egy pár napos lehetőség a tervezett jogszabályváltozás szerint, de a hiányzó önellenőrzési lehetőséget továbbra sem biztosítja az adózóknak.

Mit tartalmaz a jelenlegi EKAER-szabály?

Közismert tény, hogy az EKAER-szám érvényessége 15 napon belül lejár. A fuvarozást az EKAER-szám érvényességének végéig be kell fejezni, sőt, a fuvarozás lezárását is az EKAER-szám érvényességi idején belül kell bejelenteni. A fuvart az EU–belföld, illetve belföld–belföld viszonylatokban kötelező az áru megérkezéstől számított három munkanapon belül, de még az EKAER-szám érvényességi ideje alatt lezárni, azaz a három munkanapnak „bele kell férnie” a 15 napba.

Mi történik a bejelentendő adatokkal, ha az EKAER-szám 15 napos érvényessége lejár, illetve már lezártuk az EKAER-számot?

A 2019-ben érvényes szabályok szerint az EKAER-ben bejelentett adatokat utólagosan (azaz az EKAER-szám érvényességi idejének lejárta után, illetve lezárást követően) már nem lehet módosítani. Ez a szigor talán érthető, ha figyelembe vesszük, hogy az EKAER egy közel valós idejű adatszolgáltatási kötelezettség, a hatóságoknak az adatokra azonnal van szüksége, hiszen az EKAER-t elsősorban a valós idejű – azaz közúti – ellenőrzésékre találták ki.

Ugyanakkor az EKAER-kötelezettség elévülési időn belül, utólag is ellenőrizhető. A gyakorlatban többször előfordul, hogy valamely adat pontatlanságára csak utólag derül fény, és ezt az adózó önellenőrzés keretében szeretné korrigálni.

Az egyik adózónál például az elmúlt év összes EKAER-bejelentése – hibásan – nem került lezárásra.

Bár az adózó maga tárta fel a hiányosságot, az önellenőrzés lehetőségének hiánya miatt azonban utólag már nem tudja lezárni az EKAER-számokat. Hasonlóképpen járt az a vállalkozás is, amely az elmúlt néhány hónap EKAER-szám bejelentéseinek többségénél pontatlan vámtarifaszámra hivatkozott. Ezek a vállalkozások hiába szerették volna önkéntesen rendbe tenni a múltat – erre a jogszabály nem adott lehetőséget.

Az önellenőrzés jogintézménye tehát jelenleg hiányzik az EKAER-rendszerből. Értelmetlen, hogy egy vállalkozást azért büntessenek meg, mert – bár a korábbi hibáját önként feltárta volna – erre az önellenőrzés hiánya miatt mégsem volt lehetősége.

Mi változhat az EKAER-ben 2020-tól?

Az Art 2020-tól tervezett módosítása az EKAER-rendszerbe bevitt adatok utólagos módosítására ad lehetőséget. Első ránézésre ez egy üdvözlendő változás. Sajnos a részletszabályokat elolvasva egyből látszik, hogy a lezárt EKAER-bejelentések módosításának lehetősége nem váltja ki az önellenőrzési lehetőség biztosítását: az adatokat csak három munkanapon belül lehet módosítani, és az adatmódosítás pénzbe kerül. Nézzük meg a javasolt szabályokat részletesebben.

  • A jogszabály-tervezet szerint, ha az adózó az EKAER-bejelentésben az EKAER-rendeletben meghatározott módosítható adatot hibásan adta meg, a lezárt bejelentést egy alkalommal, az EKAER-szám érvényességi idejének lejártát vagy a lezárást követő három munkanapon belül, legkésőbb az állami adó- és vámhatóság adott szállítmánnyal közvetlenül összefüggő ellenőrzésének megkezdéséig módosíthatja. A módosítható adatok közé tartozik például többek között az ellenérték, a tömeg vagy a rendszám. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
  • A jogszabálytervezet szerint az adózó a módosított bejelentést az EKAER-felületén elektronikusan teljesítheti.
  • Az adózónak meg kell jelölni a módosítás indokát, és a bejelentés alapjául szolgáló dokumentumok, okmányok, iratok azonosításra alkalmas azonosítószámát.
  • Ha a módosított adatok alapján az adózó magasabb összegű kockázati biztosíték nyújtására kötelezett, az EKAER-felületen a változást csak akkor „engedi” a rendszer rögzíteni, ha az adózó a biztosítéknyújtási kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.
  • Az EKAER-bejelentés módosítása nem ingyenes. A pótlék összege módosított EKAER-adatonként 10 ezer forint, az érintett tételsorok számától függetlenül. A pótlék a bejelentést követő munkanapon esedékes.

Az új szabályozás tehát csak három munkanapot biztosít a módosításra és pótlékfizetéssel jár! Az önellenörzési lehetőség pedig egyelőre teljesen kimaradt a szabályozás pontosításának hatóköréből, bár kívánatos lenne, hogy a jogszabályi környezet ezen a téren is biztosítsa a gazdálkodók számára a korrekció lehetőségét.

dr. Sztankó Dániel

Igazgató, közvetett adók, RSM Hungary

https://www.rsm.hu/blog/

Önt is érintik az új EKÁER változások?

Mi segítünk a felkészülésben!

EKÁER rendszer – információk, tudnivalók, gyakorlat – AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK

Változnak a bírságolásra vonatkozó EKÁER szabályok. Az új szabályok szerint az EKÁER-rel kapcsolatos mulasztási bírság kiszabásának nincs helye, ha az adózó igazolja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mire kell törekedni, hogy mentesüljünk a bírság alól? Mit jelent az adott helyzetben általában elvárható magatartás? Milyen dokumentumokkal lehet ezt igazolni. A képzés során ezek és ehhez hasonló kérdések gyakorlati megvitatására kerül sor.