Rendezvények betöltése

A fizetési meghagyásos eljárás

4 kredit

Ajánló

Jelen képzés a közjegyző hatáskörébe tartozó fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozó
joganyagot mutatja be gyakorlati megközelítéssel. A kurzus alatt a közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárás teljes szabályrendszere feldolgozásra kerül, a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemtől a jogerős fizetési meghagyás alapján indult végrehajtás szabályanyagával bezárólag.

A képzésünk célja, hogy kifejezetten gyakorlati, közjegyzői szempontból áttekintse a fizetési meghagyásos eljárást, kifejezetten a jogi képviselők számára.

Tematika

 • 1. fejezet: Bevezetés, a fizetési meghagyásos eljárás fogalma, alkotmányjogi megközelítés
 • 2. fejezet: Az Fmhtv. tárgyi hatálya, kizárási szabályok, illetékesség, egyéb általános
  szabályok
 • 3. fejezet: A beadványok általános szabályai, elektronikus kapcsolattartás szabályai
 • 4. fejezet: A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem tartalma és vizsgálata,
  keresetkiterjesztés és -változtatás a fizetési meghagyásos eljárásban
 • 5. fejezet: A keresethalmaz, iratbetekintés, a fizetési meghagyás kibocsátása iránti
  kérelem visszautasítása és a fizetési meghagyásos eljárás megszüntetése
 • 6. fejezet: A kézbesítés általános szabályai, végrehajtói kézbesítés, kézbesítési kifogás, igazolás kérelem szabályai
 • 7. fejezet: A képviselet, az ellentmondás, rendkívüli ellentmondás, perré alakulás,
  pertársaság szabályai
 • 8. fejezet: Az eljárási díj és a költségkedvezmények
 • 9. fejezet: Végrehajtási eljárás (FMH-VH) I.

A képzés szakmai előadója

dr. Molnár Tamás - profil

Előadó: Dr. Molnár Tamás, 

közjegyző,  Debrecen 5. székhely

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok:
• DE-ÁJK – Jogász – 2011.
• DE-ÁJK – Ingatlanforgalmi szakjogász LLM – 2013.
• DE-ÁJK – Európai és nemzetközi üzleti mesterjogász LLM – European and
International Business Law LLM – 2019.
• DE-ÁJK – PhD doktori cím – 2019. doktori értekezés címe: „Alapelvek a közjegyzői
nemperes eljárásokban”
Egyéb tevékenység:
• Oktatói tevékenység – Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Jogi Kar, Polgári
Eljárásjogi Tanszék – megbízott óraadó
• Közjegyzők Közlönye Szerkesztőbizottság – bizottsági tag
• MOKK Kulturális Bizottság – bizottsági tag
• MOKK FMH Rendszer Korszerűsítésével Foglalkozó eseti (ad hoc) szakbizottság –
tanácskozási joggal rendelkező tag
• MOKK VH gyakorlat-elemző eseti bizottság – bizottsági tag
Nyelvtudás:
• Angol civil felsőfok („C” típusú komplex) nyelvvizsga – 2017.
• Angol PROFEX jogi és közigazgatási szaknyelvi felsőfokú („C” típusú komplex)
nyelvvizsga – 2017.
• Olasz középfokú nyelvvizsga („B” típusú komplex) – 2018.
• Német középfokú nyelvvizsga („B” típusú komplex) – 2022.
• Angol közjegyzői nyelvi jogosítvány – 2019.
• Olasz közjegyzői nyelvi jogosítvány – 2020.
Tudományos publikációk:
• Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban, Közjegyzői Nonprofit Akadémia Kft,
2019. (önálló monográfia)
• A közjegyzői nemperes eljárások történeti fejlődése napjainkig, a Pp. kodifikáció
tükrében, In: Tavaszi szél 2015, Eger, 2015.
• A rendelkezési elv mint alapelv rendeltetése a polgári perrendtartásban, valamint a
közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásban – kodifikációs kérdések. In: P. SZABÓ
Béla, SZEMESI Sándor (szerk.), Profectus In Litteris VIII., Lícium–Art Kft., 2016.
• Az igazságszolgáltatás és a polgári eljárás sajátos alapelveinek érvényesülése a magyar
fizetési meghagyásos eljárásban, Közjegyzők Közlönye, 2016/6.
• A közjegyzői okiratszerkesztés mint nemperes eljárás és a kérelemre történő eljárás
mint a polgári eljárás sajátos alapelveinek kapcsolódási pontja, Közjegyzők Közlönye,
2017/3.
• Az új polgári perrendtartás alapelveinek értékelése, a perjogi kodifikáció hatása a
polgári eljárás alapelveire, Közjegyzők Közlönye, 2017/6.
• A polgári eljárásjog alapelveinek megnyilvánulása a szóbeli végrendeletet tartalmazó
hagyatéki eljárás esetén, JURA, 2018/1.
• Az egyezségi eljárások perelhárító szerepe a közjegyzői nemperes eljárásokban,
Magyar Jog, 2018/9.
• A közjegyző hatáskörébe utalt hagyatéki eljárás és a polgári perjog egyes alapelveinek
összefüggései, Közjegyzők Közlönye, 2018/6.
• The assertion of fundamental principles relating to civil law notaries in the 21st century
with special focus on Hungary, Pro Futuro 2019/4.
• A Polgári Perrendtartás újragondolt alapelvei – elvárások és tapasztalatok, Debreceni
Jogi Műhely 2020. (XVII.) 3-4.
• A közjegyző előtti előzetes bizonyítás elméleti megközelítése, valamint az igazságügyi
szakértő kirendelésének egyes kérdései, Közjegyzők Közlönye, 2021/2.
• A bizonyítás foganatosításának egyes szabályai a közjegyzői eljárásokban, Közjegyzők
Közlönye, 2022/2.

Összefoglaló információk
Előadó: Dr. Molnár Tamás, közjegyző,  Debrecen 5. székhely

Jogterület:  Polgárjog
Képzés formája: e-learning
Kurzus időtartalma: (~) 240 perc
Fejezetek száma: 9 db

Nyilvántartásba vételi szám: NY002578/2023

Ehhez a képzési anyaghoz NEM tartozik vizsga a megtekintésért 4 ügyvédi kredit jár!

Hozzáférési határidő: A MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA,  – OAB által jóváhagyott határidőig: 2024.december 31. – 23:59 vagy az oktatóanyag szavatossági idejének lejáratáig.

A hozzáférési határidőig az oktatási felület korlátlan számú belépést biztosít a kurzusban résztvevő szamara. A fejezet közben az oktatási anyag bármikor megállítható a megtekintett fejezet pedig újra meghallgatható, illetve biztosított az előre-és visszatekerés lehetősége.

Regisztrációs lehetőségek

Teljes jegyár: 12 000 Ft/ fő

2024. január 1-től leadott regisztráció esetén


NINCSENEK REJTETT KÖLTSÉGEK!!!

A képzés mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.

Részletes tájékoztatás az e-learning képzés menetéről:

Mi történik a megrendelés elküldését követően?

A megrendelés elküldését követően, minden pénzügyi teljesítéshez szükséges információt megküldünk a regisztráció során megadott e-mailcímre. Amennyiben a visszaigazolásban feltűntetett díj kiegyenlítésre kerül, megküldjük Önnek az oktatási anyag(ok)hoz rendelt belépési útvonalat és adatokat, illetve pénzügyileg teljesített számlát.

Részletek a kurzusról és az oktatási felület működéséről

 • Kurzus időtartalma: 240 perc
 • Fejezetek száma: 9 db

Minden fejezet végén a rendszer feltesz Önnek egy éberségellenőrző kérdést az elhangzott oktatási anyaghoz kapcsolódóan.

A fejezetek közötti éberségellenőrző kérdésről:

 • A kérdések száma a kurzuson belül: 1 db/fejezet
 • A kérdések formája: feleletválasztós teszt
 • Kitöltés módja: jelölőnégyzet használatával

A kurzus megtekintésért és az ellenőrzőpontokon történő helyes kérdés megválaszolásért, a szabályzat szerint 4 kreditpont adható.

*Az oktatási felület korlátlan számú belépést biztosít a kurzusban résztvevő számára a megtekintési határidőig.

Ehhez a képzési anyaghoz NEM tartozik vizsga! 

A megszerzett kreditpontok lejelentéséről a MÜK rendszerébe cégünk gondoskodik, Önnek további teendője nincs.


Technikai segítség a bejelentkezés során felmerülő akadályok kezeléséhez >>>


Amennyiben a fentieken túl bármilyen kérdése felmerül, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 586 7791

Ügyfélszolgálati idő: hétfő-csütörtök: 9:00-16:30, péntek: 9:00-14:30

E-mail cím: info@aktualis-ma.hu

MAVOR Legal Kft.

Kövessen minket facebookon is!

MAVOR Legal Kft. – A tanulás jövője

Az online tanulás egyre elterjedtebb lesz, ezért érdemes hozzá alkalmazkodni és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.

A MAVOR Legal Kft. által alkalmazott e-learning képzési módszer szerint, az oktató és a képzésben résztvevő időben és térben is teljesen elkülönül egymástól.

A képzési módszer előnyei:

Hatékonyság, eredményesség kötöttségek és korlátok nélkül.

  • a tanulás bárhol, bármikor saját haladási tempóban végezhető
  • globális hozzáférést biztosít a tudáshoz korlátok nélkül (időben és térben)
  • egyéni tanulási módszerhez, és képzési szükségletekhez igazított
  • az oktatást annyiszor ismételheti meg, ahányszor az egyéni igényeihez szükséges
  • a családi és munkahelyi kötelezettségek és a tanulmányi feladatok jól összeegyeztethetőkké válnak
  • csökkennek az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó járulékos költségek (pl.: utazás, szállás stb.)
  • a tanulási folyamat üteme nyomon követhető, naplózható és a megszerzett tudás mérhető
  • az online tananyag naprakész mely a folyamatosan változó jogszabályok, törvény módosítások által befolyásolt szakterület esetében igen fontos szempont – könnyen karbantartható (aktualizálható), illetve felújítható

Több órás képzési anyagaink 15-25 perces fejezetekre vannak bontva, így nem szükséges egyszerre, rászánnia több órát a megtekintésre.

Oktatási rendszerünk minden megtekintett fejezetet naplóz, így Ön onnan folytathatja, ahol abbahagyta.

Ne maradjon le semmiről, a fejezet közben az oktatási anyag bármikor megállítható a megtekintett fejezet pedig újra meghallgatható, illetve biztosított az előre-és visszatekerés lehetősége.

Mi történik a megrendelés elküldését követően?

A megrendelés elküldését követően, minden pénzügyi teljesítéshez szükséges információt megküldünk a regisztráció során megadott e-mailcímre.

Amennyiben a visszaigazolásban feltűntetett díj kiegyenlítésre kerül, hozzáférést küldünk Önnek, mely tartalmazza az oktatási anyag(ok)hoz rendelt belépési útvonalat és adatokat, illetve a pénzügyileg teljesített számlát.

MAVOR (400 x 450 képpont) (1000 x 200 képpont)
Kifutó_nyári áresés

Jegyek

Unlimited jegy érhető el
Kifutó - 60% kedvezmény - fmh9 600 FtAz ajánlat június 23-ig érhető el!

Please fill in all required fields

Unlimited jegy érhető el
Bérlet 2024 -FMHFt2024-es Korlátlan Könyvtár és Kredit Bérlettel rendelkező ügyfeleink részére.

Please fill in all required fields

Unlimited jegy érhető el
ügyvédiTAGSÁG - FMH12 000 FtA Regisztráció leadása során, tűntesse fel a TAGSÁGI számot.

Please fill in all required fields

Unlimited jegy érhető el
Teljes ár - FMH24 000 Ft2024. január 1-től leadott regisztráció esetén

Please fill in all required fields

Részletek

Kezdés:
2023.02.02. - 08:00
Vége:
december 31. - 17:00
Összeg:
Ingyenes - 24000Ft

Szervező

Mavor Legal Kft.
Telefon:
+36 70 586 7791
E-mail:
info@aktualis-ma.hu