Rendezvények betöltése
 • Ez az rendezvény elmúlt.

8 kredit

Munkajog 2. 2 képzés = 8 kredit = 40 000.-Ft

Válasszon legalább 2 darab munkajogi képzést, most 40.000.-Ft áron és takarítson meg 8 000.-Ft!

Ez a kedvezmény visszavonásig érvényes!

12 kredit

Munkajog 3. 3 képzés = 12 kredit = 54 000.-Ft

Válasszon legalább 3 darab munkajogi képzést most 54 000.-Ft áron és takarítson meg 18.000.-Ft-t!

Ez a kedvezmény visszavonásig érvényes!

Ne feledje,

a csomagajánlatban szereplő alábbi képzésekre lehet önálló formában is regisztrálni!

Munkajog-jav.04.

Amennyiben kérdése van csomagajánlatunkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot az info@aktualis-ma.hu címen vagy telefonon a +36 70 586 7791 számon!

Munkaszerződés, munkaidő, munkabér

Aktuális munkajogi kérdések 2022

Ajánló

Az előadás elsősorban munkajoggal, foglalkoztatási kérdésekkel a gyakorlatban is találkozó kollégák számára kívánja a legfontosabb ismereteket összefoglalni. A jogszabályi feltételek bemutatása mellett az előadás fókuszál a jó gyakorlatok bemutatására is. Az időbeli korlátok adta lehetőségeken belül áttekinti a munkaszerződés megkötésével és tartalmával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, gyakori hibákat és azok elkerülésének módját. Ezt követően, az ügyvédi gyakorlatban ritkábban megjelenő, de annál fontosabb témát járja körül. Rendszerbe szedve, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkaidő-beosztás és elszámolás kérdéseit. Ennek során kiemelt figyelmet fordít a munkaidőkeret alkalmazásának lehetőségeire és korlátaira. Az előadás záró részében a munkabérrel és annak védelmével kapcsolatos szabályok kerülnek bemutatásra, különös tekintettel a munkabér munkaidőkeretben történő kifizetésének szabályaira.

Tematika

Munkaszerződés megkötése, módosítása

 • Alaki kötöttség
 • Munkaszerződés kötelező, természetes és eshetőleges tartalmi elemei
 • Munkaszerződés kötelező módosítása

Munkaidő

 • Munkaidő alapfogalmai, munkarend
 • Munkaidő-beosztás közlése, módosítása
 • Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, különös tekintettel a munkaidőkeretre
 • Távollétek elszámolása munkaidőkeretben
 • Munkaidőkeret zárása, munkaórák minősítése

Munkabér

 • Alapbér, időarányos alapbér
 • Munkabér védelmi szabályok
 • Munkabér elszámolása egyenlőtlen munkaidő-beosztásban

Éljen kedvezményes ajánlatunkkal és válassza csomagban ezt a képzést az alábbi képzésekkel együtt: 

MUNKAJOGI AKTUALITÁSOK (4 kredit)


A munkaviszony megszüntetés elméleti és gyakorlati kérdései, személyiségi jogok a munkaviszony megszüntetése során (4 kredit)

Összefoglaló információk
Előadó: Dr. Kovács M. Szabolcs – ügyvéd

Jogterület:  Munkajog
Képzés formája: e-learning
Kurzus időtartalma: (~) 240 perc
Fejezetek száma: 12 db

Megtekinthető: A belépési adatok kiküldésétől számított 60 napig- de legkésőbb december 15-ig.

Nyilvántartásba vételi szám: NY002019/2021

Ehhez a képzési anyaghoz NEM tartozik vizsga a megtekintésért 4 kredit jár! 

(Az oktatási felület korlátlan számú belépést biztosít a kurzusban résztvevő számára a hozzáférési határidőig.)

Jegyek önállóan

A képzésre lehet önállóan regisztrálni az alábbi árakon: 

Kedvezményes jegyár: 18.000 Ft /fő

2022. 02. 15-ig vásárolt jegy esetében.

Standard jegyár 1: 22 000 Ft /fő

2022.02.15-ét követően vásárolt jegy esetében.

Standard jegyár 2: 24 000 Ft /fő

2022.03.31-ét követően vásárolt jegy esetében.

Jegyek csomagban

Csomagajánlat kereteiben: 

Munkajog 2. 

2 darab munkajogi képzés, 8 kredit most:

36.000.-Ft/ Fő, 2022. 02. 15-ig vásárolt jegy esetében, utána 40.000.-Ft/Fő.

Munkajog 3. 

3 darab munkajogi képzés, 12 kredit most:

49 500.-Ft/ Fő, 2022. 02. 15-ig vásárolt jegy esetében utána 54.000.-Ft/Fő.

Több órás képzési anyagaink 15-25 perces fejezetekre vannak bontva, így nem szükséges egyszerre, rászánnia több órát a megtekintésre.

Nézze meg felvételről egy önnek megfelelő időpontban!

Nincs helyhez kötve, bármilyen digitális eszközközről megtekinthető!

MUNKAJOGI AKTUALITÁSOK (4 kredit)

A munkajogi bírói gyakorlat legújabb fejleményei: munkaviszony megszüntetés, munkaviszonyból származó személyiségi jogok, munkajogi kártérítési felelősség

Ajánló

Az előadás során foglalkozunk a Kúrián működő joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeivel és a legújabb KMK véleményekkel. Az előadás áttekintést kíván nyújtani a munkaügyi perekre vonatkozó eljárási szabályok változásairól és azok gyakorlatáról is.

Tematika

 • a munkaviszony megszüntetés és a jogellenesség jogkövetkezményeinek újabb gyakorlata,
 • személyiségi jogok,
 • ellenőrzési kör gyakorlata, kárenyhítés, kármegosztás,
 • az eljárásjogi szabályok gyakorlati megvalósulása: mire figyeljünk,
 • a legújabb releváns jogegységi és alkotmánybírósági határozatok.

Éljen kedvezményes ajánlatunkkal és válassza csomagban ezt a képzést az alábbi képzésekkel együtt: 

Munkaszerződés, munkaidő, munkabér (4 kredit)


A munkaviszony megszüntetés elméleti és gyakorlati kérdései, személyiségi jogok a munkaviszony megszüntetése során (4 kredit)

Jegyek csomagban

Csomagajánlat kereteiben: 

Munkajog 2. 

2 darab munkajogi képzés, 8 kredit most:

36.000.-Ft/ Fő, 2022. 02. 15-ig vásárolt jegy esetében, utána 40.000.-Ft/Fő.

Munkajog 3. 

3 darab munkajogi képzés, 12 kredit most:

49 500.-Ft/ Fő, 2022. 02. 15-ig vásárolt jegy esetében, utána 54.000.-Ft/Fő.

Összefoglaló információk
Előadó: Dr. Kulisity Mária – Bíró – Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Jogterület: Munkajog
Képzés formája: e-learning
Kurzus időtartalma: (~) 240 perc
Fejezetek száma: 12 db

A képzés nyilvántartásba vételi száma: NY001438/2020

Megtekinthető: A belépési adatok kiküldésétől számított 60 napig.

Ehhez a képzési anyaghoz NEM tartozik vizsga a megtekintésért 4 kredit jár! 

(Az oktatási felület korlátlan számú belépést biztosít a kurzusban résztvevő számára a hozzáférési határidőig.)

Jegyek önállóan

A képzésre lehet önállóan regisztrálni az alábbi árakon: 

Standard jegyár 1: 22 000 Ft /fő

2022.03.31-ig vásárolt jegy esetében.


Standard jegyár 2: 24 000 Ft /fő

2022.03.31-ét követően vásárolt jegy esetében.

Több órás képzési anyagaink 15-25 perces fejezetekre vannak bontva, így nem szükséges egyszerre, rászánnia több órát a megtekintésre.

Nézze meg felvételről egy önnek megfelelő időpontban!

Nincs helyhez kötve, bármilyen digitális eszközközről megtekinthető!

A munkaviszony megszüntetés elméleti és gyakorlati kérdései, személyiségi jogok a munkaviszony megszüntetése során (4 kredit)

Miről is lesz szó?

Az utóbbi években észlelhető tendencia, hogy a munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei mellett a munkavállalók a személyiségi jogaik megsértésére hivatkozással sérelemdíjat is követelnek jellemzően többmilliós összegben. Az előadás e két témára koncentrál, bemutatva a munkaviszony megszüntetés jellemtő hibáit, veszélyeit és azok elkerülésének módozatait. Röviden kitérünk az elméleti kérdésekre, az előadás meghatározó részét azonban a bírói gyakorlat képezi. Tárgyaljuk a munkajogi igény érvényesítésének anyagi és eljárásjogi kérdéseit is, mert ez utóbbi a jogérvényesítéshez szorosan hozzátartozik.

Tematika

 • A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés, a megtámadások gyakorlata a Kúria legújabb joggyakorlata alapján,
 • A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés esetén a megállapodások tartalma, joglemondás,
 • A felmondások általános szabályai,
 • Egészségügyi alkalmatlanság,
 • Nem megfelelő munkavégzés,
 • Átszervezés, létszámcsökkentés, minőségi csere,
 • Felmondási tilalmak és korlátozások,
 • Azonnali hatályú felmondás,
 • A munkaviszony megszüntetése az atipikus munkaviszonyokban (határozott idejű munkaviszony, munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony megszüntetése),
 • A munkavállaló munkaviszony megszüntetése,
 • Eljárás a munkaviszony megszüntetése során, a személyiségi jogok védelme,
 • A versenytilalmi megállapodás és tanulmányi szerződés kapcsolata a munkaviszony megszüntetéssel,
 • A jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei: mi kérhető, meddig és hogyan,
 • A munkajogi igény érvényesítése.

Éljen kedvezményes ajánlatunkkal és válassza csomagban ezt a képzést az alábbi képzésekkel együtt: 

MUNKAJOGI AKTUALITÁSOK (4 kredit)


Munkaszerződés, munkaidő, munkabér (4 kredit)

Összefoglaló információk

Előadó: Dr. Kulisity Mária – Bíró – Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Jogterület:  Munkajog
Képzés formája: e-learning
Kurzus időtartalma: (~) 240 perc
Fejezetek száma: 8 db

Megtekinthető: A belépési adatok kiküldésétől számított 60 napig.

Nyilvántartásba vételi szám: NY001791/2021

Ehhez a képzési anyaghoz NEM tartozik vizsga a megtekintésért 4 kredit jár! 

(Az oktatási felület korlátlan számú belépést biztosít a kurzusban résztvevő számára a hozzáférési határidőig.)

Jegyek önállóan

A képzésre lehet önállóan regisztrálni az alábbi árakon: 

Standard jegyár 1: 22 000 Ft /fő

2022.03.31-ig vásárolt jegy esetében.


Standard jegyár 2: 24 000 Ft /fő

2022.03.31-ét követően vásárolt jegy esetében.

Jegyek csomagban

Csomagajánlat kereteiben: 

Munkajog 2. 

2 darab munkajogi képzés, 8 kredit most:

36.000.-Ft/ Fő, 2022. 02. 15-ig vásárolt jegy esetében, utána 40.000.-Ft/Fő..

Munkajog 3. 

3 darab munkajogi képzés, 12 kredit most:

49 500.-Ft/ Fő, 2022. 02. 15-ig vásárolt jegy esetében utána 54.000.-Ft/Fő.

Több órás képzési anyagaink 15-25 perces fejezetekre vannak bontva, így nem szükséges egyszerre, rászánnia több órát a megtekintésre.

Nézze meg felvételről egy önnek megfelelő időpontban!

Nincs helyhez kötve, bármilyen digitális eszközközről megtekinthető!

NINCSENEK REJTETT KÖLTSÉGEK!!!

A képzés mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.

Mi történik a megrendelés elküldését követően?

A megrendelés elküldését követően, minden pénzügyi teljesítéshez szükséges információt megküldünk a regisztráció során megadott e-mailcímre. Amennyiben a visszaigazolásban feltűntetett díj kiegyenlítésre kerül, megküldjük Önnek az oktatási anyag(ok)hoz rendelt belépési útvonalat és adatokat, illetve pénzügyileg teljesített számlát.

Jegyek

Tickets are not available as this rendezvény has passed.

Részletek

Kezdés:
2022.01.29. - 08:00
Vége:
2022.12.16. - 17:00
Összeg:
40000Ft - 54000Ft

Szervező

Mavor Legal Kft.
Telefon:
+36 70 586 7791
E-mail:
info@aktualis-ma.hu