EKR – Új nyilatkozatűrlapok bevezetése

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019.10.17 napjára  tervezett verzióváltáskor módosulni fog a nyilatkozatűrlapok működése, és további nyilatkozatűrlapok kerülnek bevezetésre.

Amennyiben egy közbeszerzési eljárásában már sor került a közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési jogi ellenőrzésre való megküldésére, vagy amennyiben már rendelkezik az eljárás megindítására vonatkozó támogató tanúsítvánnyal illetve az eljárás megindítására vonatkozó ajánlatkérői döntéssel, és ezért a közbeszerzési eljárást az EKR-ben 2019.10.18 napját megelőzően elérhető, jelenleg használt űrlapokkal kívánja lefolytatni, úgy az eljárás ügyletét a verzióváltást megelőzően létre kell hoznia. A verzióváltást követően kizárólag az új űrlapokkal, a módosult működéssel hozhatók létre eljárás ügyletek! Tehát nem az eljárás közbeszerzési jogi megindításának időpontja, hanem az eljárások EKR-ben történő technikai létrehozásának időpontja határozza meg az alkalmazható űrlapok tartalmát és működését!

nyilatkozat űrlapok működésének változása nem jogszabályi változásból eredő technikai módosításnak minősül, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (8) bekezdés a) pontja alapján, a verzióváltást megelőzően már létrehozott eljárás ügyletekben az ajánlatkérők jogosultak az eljárás megindítása és annak lefolytatása során azon elektronikus űrlapok alkalmazására, amelyek az eljárás előkészítése során rendelkezésre álltak, melynek során fokozott figyelemmel kell lenniük a fentebb említett előzetes döntésekre.

A nyilatkozat űrlapok működésbeli változása:
A gazdasági szereplők számára valamennyi nyilatkozat űrlap csak akkor válik szerkeszthetővé, ha megerősíti, hogy a nyilatkozat űrlapot elfogadja és be kívánja nyújtani. Amennyiben a gazdasági szereplő „A nyilatkozat tartalmát elfogadom és be kívánom nyújtani.” négyzetet nem jelöli, akkor a nyilatkozat be nem nyújtott nyilatkozatnak minősül, melyet az ajánlatkérői oldalon, a benyújtott jelentkezésben/ajánlatban, az üresen megjelenő nyilatkozat űrlapon jelez a rendszer, feltüntetve, hogy az érintett nyilatkozatot, az adott eljárási cselekménnyel be nem nyújtott nyilatkozatként kell kezelni. Ezen technikai változás tehát egyértelművé teszi a Kbt. 71.§-a alkalmazása szempontjából, hogy az egyes űrlapon megtett nyilatkozatok technikailag benyújtásra kerültek-e egyáltalán a gazdasági szereplők részéről vagy sem. Amennyiben a rendszerben ajánlatkérő egy nyilatkozat űrlap hiányos kitöltésével találkozik, tehát a „A nyilatkozat tartalmát elfogadom és be kívánom nyújtani” négyzet jelölésre került ugyan, de a gazdasági szereplő a további nyilatkozati elemeket nem adta meg, abban az esetben a nyilatkozat technikailag a részvételi jelentkezés/ajánlat részeként benyújtásra került, csak hiányos tartalommal.
Amennyiben a gazdasági szereplő úgy kívánja benyújtani az nyilatkozat űrlapok szerkesztésére szolgáló eljárási cselekményét, hogy nem nyilatkozik az űrlap elfogadásáról, benyújtásáról, akkor a rendszer figyelmezteti, hogy nem jelölte meg, hogy a nyilatkozat tartalmát elfogadja, a nyilatkozatot be kívánja nyújtani, ezért az eljárási cselekmény részeként ezen nyilatkozatok nem kerülnek benyújtásra, amely
az ajánlat/jelentkezés érvénytelenségét is eredményezheti. Az eljárási cselekmény benyújtása a „Folytatja a benyújtást? Igen/Mégsem” válasz jelölésével folytatható, vagy szakítható meg.

Az új elektronikus nyilatkozatűrlapok listája:

 • AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményekre vonatkozóan
 • NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára és a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában
 • NYILATKOZAT üzleti titokról
 • Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról
 • Ajánlati biztosítékról szóló nyilatkozat
 • Ajánlattevő nyilatkozata szakmai felelősségbiztosítás tekintetében
 • Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosítás tekintetében
 • Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek
 • Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata
 • Nyilatkozat az előírt minimális eszköz követelményekről
 • Felelős fordításról szóló nyilatkozat

Forrás: https://ekr.gov.hu/

Legyen Ön is felkészült!

ORSZÁGOS KÖZBESZERZÉSI TALÁLKOZÓ – 2019. NOVEMBER 21-22.