Az új ügyvédi törvényről

A MAVOR Legal Kft. a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely.

Akkreditációs szám: AK23/2019 

A kreditpont a Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének mérésére szolgál. Kizárólag azon a Képzési eseményen vagy e-learning képzésen szerezhető kreditpont, amelyet a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága nyilvántartásba vett és hozzá kreditpontot rendelt.

Teljesítse továbbképzési kötelezettségét. Szerezzen egy nap alatt 2, 4, 8 vagy akár 16 kreditpontot! 

Nyilvántartásba vételi határozat

Milyen formában teljesítheti, továbbképzési kötelezettségeit?

E-learning képzési esemény

Az oktatási anyagok megtekintésére a kiválasztást követően a képzésben résztvevő időbeosztásához szabadon igazítottan az adott év december 31-e éjfélig van lehetőség. Adott továbbképzési anyag kreditpontot érő megtekintésére a résztvevőnek csak egyszer van lehetősége. Az oktatási anyagokban előre és hátra tekerés nem lehetséges. Az egyes oktatási anyagok megtekintése igény esetén meg is szakítható és a megtekintés később, az utolsó helyesen megválaszolt ellenőrző kérdéstől folytatható. Az egyes ellenőrző kérdések a tananyagokba illesztett, az addig elhangzott oktatási anyaggal összefüggő feleletválasztós kérdések, amelyek helytelen megválaszolása esetén a rendszer még kétszer ismétli a feltett kérdést. Ha a harmadik alkalommal is sikertelen a válaszadás, akkor a program automatikusan visszalépteti a kérdéssel érintett anyagrész elejére a képzésben résztvevőt. Az ellenőrző kérdések 15-25 percenként kerülnek beillesztésre az egyes oktatási anyagokba. Az oktatási anyag akkor tekinthető teljesítettnek, ha a képzésben résztvevő valamennyi ellenőrző kérdését sikeresen megválaszolta, és az oktatási anyagot befejezte. Kreditpontot kizárólag a teljesített oktatási anyagok vonatkozásában lehet elszámolni. A távoktatási rendszer a videó-megtekintés valamennyi lényeges tevékenységét naplózza.

Egyes e-learning képzések események esetében kétszeres kreditérték megszerzésének lehetőségét is biztosítjuk. 

Ez minden esetben, opcionális lehetőség.

A vizsgatesztsor, sikeres kitöltésével megduplázható az oktatási videó megtekintésért adható kreditpont. Vizsgatesztsor kérdések száma, amennyiben él a kitöltés lehetőségével: 10 db

  • Sikeres kitöltés esetében megszerezhető kreditpontok (dupla).

avagy

  • Sikertelen kitöltés esetében, az oktatási videó megtekintésért sem adható meg a kreditpont (semmi).

A sikeres vizsga feltétele legalább a kérdések 60%-nak helyes megválaszolása 20 percen belül. A 10 kérdés kitöltését és beküldését követően, azonnali eredmény mutatása. Sikertelen/sikeres eredményű teszt esetében sincs lehetőség, a vizsgatesztsor újbóli kitöltésére. Viszont az adott év december 31-e éjfélig a megvásárolt képzési anyagot fiókjába belépve bármikor visszanézheti.

Tekintse meg a MÜK által nyilvántartásba vett e- learning képzési eseményeinket

Élőszavas képzési esemény

  • Részvétel kontakt alkalmon – számonkérés nélkül vagy sikertelen számonkérés esetén is: óránként 1 kreditpont
  • Részvétel kontakt alkalmon – sikeres számonkéréssel: óránként 2 kreditpont
Élőszavas képzések

18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről

Kivonat és magyarázat

A továbbképzésre kötelezettek köre

  • az ügyvédre,
  • az alkalmazott ügyvédre,
  • a kamarai jogtanácsosra,
  • az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászra és alkalmazott európai közösségi jogászra terjed ki (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek).

A továbbképzési kötelezettség teljesítése – a továbbképzési időszak

A továbbképzési időszak 5 év, amelyen belül a kötelezetteknek az összesen 80 kreditpontot, de évente legalább 16 kreditpontot kell szerezniük. A következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át, illetve a továbbképzési időszak utolsó évében legfeljebb 32 kreditpont vehető nyilvántartásba.

Az első továbbképzési időszak 2020. január 1-ejével indult. Aki az Üttv. és a Szabályzat értelmében 2020. január 1-ején továbbképzésre kötelezettnek minősül, annak 2024. december 31-ig tart az első továbbképzési időszak. Aki ezt követően válik kötelezetté (mert pl. ezt követően veszik kamarai nyilvántartásba) annak a nyilvántartásba vételtől számítódik az 5 éves időszak. A minden egyes továbbképzési időszakot követően új továbbképzési időszak kezdődik.