MÜK által nyilvántartásba vett képzések:

!!! Újdonságok 2022

kártérítés
kártérítés _deliktualis
A munkaviszony megszüntetés legújabb fejleményei és bírói gyakorlata
Digitalizáció és büntetüjog 1200x300
CSALÁDJOG Gyakorlati tudnivalók 2022
CSALÁDJOG JOGESETEK BEMUTATÁSA
Új képzések - cégjog
Kövkez 1
kövkez 2

2 kredit

(ÚJ) Ingatlanjog 1. Alapelvek érvényesülése az ingatlanjogban
Előadó: Dr. Fazekas Gábor

2 kredit

(ÚJ) Ingatlanjog 2. Építéshatósági érintettségű eljárások az ingatlanjogban
Előadó: Dr. Fazekas Gábor

2 kredit

(ÚJ) Ingatlanjog 3. Társasházak az ingatlanjog tükrében
Előadó: Dr. Fazekas Gábor

4 kredit

Munkaszerződés, munkaidő, munkabér Aktuális munkajogi kérdések 2022
Előadó: dr. Kovács M. Szabolcs

3 kredit

Az új Pp. gyakorlata 2022-ben Új Polgári perrendtartás aktuális kérdései
Előadó: dr. Kerepesy Krisztián

4 kreditpontot érő képzéseink:

4 kredit

Pénzbehajtás a gyakorlatban Hogyan lehet a kintlévőségeket kezelni a polgári jog eszközeivel?
Előadó: dr. Kerepesy Krisztián

Részletek

4 kredit

Munkajogi aktualitások A munkajogi bírói gyakorlat legújabb fejleményei
Előadó: Dr. Kulisity Mária
Részletek

4 kredit

Polgári perrendtartás Az új Pp. újításai és (kialakuló) gyakorlata
Előadó: Dr. Kerepesy Krisztián
Részletek

4 kredit

A munkaviszony megszüntetés elméleti és gyakorlati kérdései, személyiségi jogok a munkaviszony megszüntetése során A munkajogban örök klasszikus a munkaviszony megszüntetése, a munkaügyi perek meghatározó százaléka ezzel kapcsolatos. Bár a téma állandó, ez nem, jelenti, hogy nem lennének újabb és újabb fejleményei, változásai.
Előadó: Dr. Kulisity Mária

Részletek

4 kredit

Az Ákr. a bíróság asztalán Az előadás kiemelten foglalkozik a bizonyítás szabályaival, valamint a közigazgatási határozatok tartalmi és formai követelményeivel.
Előadó: Dr. Vitál-Eigner Beáta 

Részletek

4 kredit

Nagyító alatt a Kp. A közigazgatási perrendtartás aktuális kérdései
Előadó: Dr. Vitál-Eigner Beáta 

Részletek

4 kredit

Közbeszerzés 2021 A közbeszerzési törvény legfrissebb módosítása a joggyakorlat tükrében
Előadó: Dr. Barna Orsolya
Részletek

4 kredit

Cégjog Cégjog – Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvédi szemmel
Előadó: Dr. Rácz József
Részletek

4 kredit

Családjog Családi jog a gyakorlatban
Előadó: Dr. Szeibert Orsolya
Részletek

3 kreditpontot érő képzéseink:

3 kredit

Nemperes eljárások Követelések érvényesítése a nemperes eljárásokban
Előadó: dr. Ferenczy Áron

Részletek

3 kredit

Compliance Compliance (megfelelés) – Az etikus vállalati működés
Előadó: Dr. Ambrus István
Részletek

2 kreditpontot érő képzéseink:

2 kredit

Házastársak szerződéseinek vizsgálata Érvénytelenség és hatálytalanság a házastársak szerződéseiben
Előadó:Dr. Szeibert Orsolya

Részletek

2 kredit

Házassági vagyonjog A házassági vagyonjog a Kúria újabb gyakorlatában
Előadó: dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna
Részletek

2 kredit

Gyakorlatban az első Pp. novella Bírói tapasztalatok, gyakorlati útmutatók az első Pp. novellával kapcsolatban
Előadó: Prof. Dr. Pribula László

Részletek

2 kredit

Építési jog aktualitásai Építésügyi- és építésfelügyeleti eljárások, valamint az ezekkel összefüggő egyes kérdések
Előadó: dr. Ferenczy Áron

Részletek

2 kredit

Gyermektartás A kiskorú és a továbbtanuló nagykorú gyermek tartásának aktuális kérdései
Előadó: dr. Szeibert Orsolya
Részletek

2 kredit

Zöld közbeszerzés, fenntarthatóság, természet-alapú megoldások Mit jelent, hogyan csináljuk a gyakorlatban?
Előadó: Dr. Barna Orsolya LLM

Részletek

2 kredit

Versenyjogi fejlemények Az uniós és magyar antitröszt joggyakorlat aktuális kérdései
Előadó: Horváth M. András LL.M., Ph.D.
Részletek

2 kredit

Fogyasztóvédelmi fejlemények A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmával kapcsolatos aktuális kérdések
Előadó: Horváth M. András LL.M., Ph.D.

Részletek

2 kredit

Az új Ptk. öröklési joggal kapcsolatos változásai és kialakult gyakorlata Gyakorlati tudnivalók az öröklés 2021-es szabályairól
Előadó: dr. Kerepesy Krisztián

Részletek

1 kreditpontot érő képzéseink:

1 kredit

Közbeszerzések jogi, műszaki és pénzügyi előkészítése, közbeszerzési technikák a gyakorlatban Hogyan kerüljük el a jogorvoslati eljárást?
Előadó: Dr. Barna Orsolya LLM

Részletek

1 kredit

Pénzmosás A PÉNZMOSÁS ÚJ SZABÁLYOZÁSA
Előadó: Dr. Ambrus István
Részletek

1 kredit

Hulladékgazdálkodás A hulladékokra vonatkozó jogszabályi háttér aktuális változásai. Mi várható a jövőben?
Előadó: Dr. Barna Orsolya LLM
Részletek

Miért válassza a Mavor Legal Kft akkreditált képzéseit?

Akkreditált e-learning képzési eseményeinken összesen eddig, 6134 hallgató – 21509 kreditpontot szerzett.

Videónkból kiderül, hogy hogyan egyeztethető össze a folyamatos szakmai továbbképzés és a naprakész tudás a mindennapok teendőivel.

Nagy szakmai tapasztalattal, és egyre bővülő tartalomtárral várjuk akkreditált képzéseinken, melyekre a www.aktualis-ma.hu weboldalon regisztrálhat!

A MAVOR Legal Kft. a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely.

Akkreditációs szám: AK23/2019 

A kreditpont a Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének mérésére szolgál. Kizárólag azon a Képzési eseményen vagy e-learning képzésen szerezhető kreditpont, amelyet a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága nyilvántartásba vett és hozzá kreditpontot rendelt.

Miért pont ezt a kreditszerzési formát válassza?

Az online tanulás egyre elterjedtebb lesz, ezért érdemes hozzá alkalmazkodni és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.

A MAVOR Legal Kft. által alkalmazott e-learning képzési módszer szerint, az oktató és a képzésben résztvevő időben és térben is teljesen elkülönül egymástól.

A képzési módszer előnyei:

Hatékonyság, eredményesség kötöttségek és korlátok nélkül.

 • a tanulás bárhol, bármikor saját haladási tempóban végezhető
 • globális hozzáférést biztosít a tudáshoz korlátok nélkül (időben és térben)
 • egyéni tanulási módszerhez, és képzési szükségletekhez igazított
 • az oktatást annyiszor ismételheti meg, ahányszor az egyéni igényeihez szükséges
 • a családi és munkahelyi kötelezettségek és a tanulmányi feladatok jól összeegyeztethetőkké válnak
 • csökkennek az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó járulékos költségek (pl.: utazás, szállás stb.)
 • a tanulási folyamat üteme nyomon követhető, naplózható és a megszerzett tudás mérhető
 • az online tananyag naprakész mely a folyamatosan változó jogszabályok, törvény módosítások által befolyásolt szakterület esetében igen fontos szempont – könnyen karbantartható (aktualizálható), illetve felújítható

Általános információk:

Több órás képzési anyagaink 15-25 perces fejezetekre vannak bontva, így nem szükséges egyszerre rászánnia több órát a megtekintésre. Oktatási rendszerünk minden megtekintett fejezetet naplóz, így Ön onnan folytathatja a kurzus megtekintését, ahol abbahagyta.

Ne maradjon le semmiről, a fejezet közben az oktatási anyag bármikor megállítható a megtekintett fejezet pedig újra meghallgatható, illetve biztosított az előre-és visszatekerés lehetősége.

Az oktatási felület, korlátlan számú belépést biztosít a kurzusban résztvevő számára.

Az oktatási anyag megtekintésére az első belépéstől számított, 60 nap áll rendelkezésére.

MÜK szabályzat szerint:

A kurzusban szereplő fejezet(ek) végén a rendszer feltesz Önnek egy éberségellenőrző kérdést az elhangzott oktatási anyaghoz kapcsolódóan.

A fejezetek közötti éberségellenőrző kérdésről:

 • A kérdések száma a kurzuson belül: 1 db/fejezet
 • A kérdések formája: feleletválasztós teszt
 • Kitöltés módja: jelölőnégyzet használatával

Az ellenőrző kérdés helytelen megválaszolása esetén, a rendszer még kétszer megismétli a feltett kérdést. Amennyiben a harmadik alkalommal is helytelen választ ad, abban az esetben a program automatikusan visszalépteti az adott fejezet elejére.

Kínálatunkban szereplő kurzusaink egyike sem vizsgaköteles azonban némelyiknél biztosított a vizsga kitöltésének lehetősége, ebben az esetben Ön a megtekintésért járó kreditpontokat megduplázhatja.

Minden képzésünknél található egy „részletes tájékoztatás az e-learning képzés menetéről” fül, mely alatt bővebben olvashat a kurzus menetéről. (Biztosított-e a vizsgázás lehetősége, avagy sem.)

A kurzus végi vizsgakérdésekről:

 • Vizsgatesztsor kérdések száma a kurzus végén: 10 db
 • A kérdések formája: feleletválasztós teszt
 • Kitöltés módja: jelölőnégyzet használatával

A vizsgatesztsor kérdéseinek megválaszolására, 20 perc áll rendelkezésre.

Amennyibben Ön, a helyes válaszok legalább 60%-át megjelölte a vizsga sikeresnek tekinthető.

Sikertelen vizsga esetén az oktatási videó megtekintéséért, sem adható meg a kreditpont.

Sikertelen/sikeres eredményű teszt esetében sincs lehetőség, a vizsgatesztsor újbóli kitöltésére.


Minden esetben a megszerzett kreditpontok lejelentéséről a MÜK rendszerébe cégünk gondoskodik, Önnek további teendője nincs.


Az oktatás végeztével az oktatási felületen kreditigazolás generálódik, amely tetszés szerint lementhető.

Részletes tájékoztató további gyakran ismételt kérdésekből:

Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló18/2018. (X.26.) MÜK szabályzat alkalmazásával kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok (GYIK)

Próbálja ki, az otthoni kreditszerzés lehetőségét biztonságosan és kockázatok nélkül.

Amennyiben a fentieken túl bármilyen kérdése felmerül, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 586 7791

Ügyfélszolgálati idő: hétfő-csütörtök: 8:30-16:30, péntek: 8:30-14:30

E-mail cím: info@aktualis-ma.hu

Logo_mavor_Rajztábla 1_körbevágva