MAVOR_FŐOLDAL

Kreditpontos képzések:

Régi ismerős új köntösben – az elektronikus ingatlan-nyilvántartásra való átállás lényegi újításai a hagyományos értékek megtartása mellett

Ingatlanjog 1.

2 kreditpont

Földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról, illetve a bekebelezési eljárásról dióhéjban

Ingatlanjog 2.

2 kreditpont

Érdekes és iránymutató jogesetek az 1997. évi CXLI törvény alkonyán

Ingatlanjog 3.

2 kreditpont

E-lerning

További újdonságok:

Az új panasztörvény

A visszaélés-bejelentés főbb kérdései, a visszaélés-bejelentés a gyakorlatban

2 kreditpont

A közlekedés bűntetőjoga

Közlekedési bűncselekmények szabályai és gyakorlata

2 kreditpont

A hagyatéki eljárás aktuális kérdései

Kitekintéssel egyes öröklési jogi kérdésekre

4 kreditpont

A fizetési meghagyásos eljárás

A közjegyző előtti FMH eljárás teljes szabályrendszerének bemutatása

4 kreditpont

Közbeszerzési szerződések

Az oktatóanyag általános áttekintést ad a közbeszerzési szerződések megkötésének, teljesítésének, módosításának, valamint ellenőrzésének folyamatáról, a speciális, Ptk.-tól eltérő szabályairól.

4 kreditpont

A földjog alapjai

Ebben a képzésben azoknak szeretnék képet nyújtani a földjogi szabályozás rendszeréről, akik szeretnének szakterületen jártas jogi szolgáltatókká, esetlegesen szakosodott jogi szolgáltatókká válni.

4 kreditpont

Munkaviszony létesítés, munkaszerződés módosítás és munkaviszony megszüntetése

Különös tekintettel a 2023. január 1-jei változásokra

4 kreditpont

Dr. Kerepesy Krisztián – címzetes törvényszéki bíró – előadásai

A Pp. 

fontosabb kérdései, szabályai 2023-ban

5 kreditpont

A Ptk.

dologi jogi könyvének gyakorlata

3 kreditpont

A Ptk.

személyiségi jogok, bírói gyakorlata

3 kreditpont

pp -megtekintes-új

Családjogi előadások:

Gyermektartás

Az utóbbi évek ítélkezési gyakorlata

2 kreditpont

Élettársak

Az utóbbi évek ítélkezési gyakorlata

2 kreditpont

Családjog 2024

Családjog 1. 

A házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos problémák

2 kreditpont

Családjog 2. 

Házastársak egymás közötti szerződései, szerződések esetleges problematikái

2 kreditpont

Családjog 3. 

A szülői felügyelettel kapcsolatos ítélkezési kihívások

2 kreditpont

1