MAVOR_FŐOLDAL

Dr. Kerepesy Krisztián – címzetes törvényszéki bíró – ÚJ előadásai

(ÚJ előadás)

Az új Pp. – az elsőfokú eljárás gyakorlata 2024-ben

Előadó: Dr. Kerepesy Krisztián / 4 kredit

4 kreditpont

(ÚJ előadás) Követeléskezelés I.

Szerződéskötés az elektronikus világban – tippek és trükkök

Előadó: Dr. Kerepesy Krisztián / 3 kredit 

3 kreditpont

(ÚJ előadás) Követeléskezelés II.

A pénztartozás érvényesítésére bevethető polgári jogi eszközök

Előadó: Dr. Kerepesy Krisztián / 2 kredit 

2 kreditpont

PP. CSOMAG 2024

Munkajogi előadások:

Munkajog 1.

A munkaidő mértéke és beosztása

2 kreditpont

Munkajog 2.

Szabadságok, igazolt távollétek és egyéb mentesülések

2 kreditpont

Munkajog 3.

A 2023- 2024. évi aktualitások a Munka világában

3 kreditpont

MUNKAJOG_honlapkép

További újdonságok:

A kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtásának bírósági gyakorlata

NEMPERES ELJÁRÁSOK

2 kreditpont

Régi ismerős új köntösben – az elektronikus ingatlan-nyilvántartásra való átállás lényegi újításai a hagyományos értékek megtartása mellett

Ingatlanjog 1.

2 kreditpont

Földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról, illetve a bekebelezési eljárásról dióhéjban

Ingatlanjog 2.

2 kreditpont

Érdekes és iránymutató jogesetek az 1997. évi CXLI törvény alkonyán

Ingatlanjog 3.

2 kreditpont

E-lerning

További újdonságok:

Az új panasztörvény

A visszaélés-bejelentés főbb kérdései, a visszaélés-bejelentés a gyakorlatban

2 kreditpont

A közlekedés bűntetőjoga

Közlekedési bűncselekmények szabályai és gyakorlata

2 kreditpont

A hagyatéki eljárás aktuális kérdései

Kitekintéssel egyes öröklési jogi kérdésekre

4 kreditpont

A fizetési meghagyásos eljárás

A közjegyző előtti FMH eljárás teljes szabályrendszerének bemutatása

4 kreditpont

Közbeszerzési szerződések

Az oktatóanyag általános áttekintést ad a közbeszerzési szerződések megkötésének, teljesítésének, módosításának, valamint ellenőrzésének folyamatáról, a speciális, Ptk.-tól eltérő szabályairól.

4 kreditpont

A földjog alapjai

Ebben a képzésben azoknak szeretnék képet nyújtani a földjogi szabályozás rendszeréről, akik szeretnének szakterületen jártas jogi szolgáltatókká, esetlegesen szakosodott jogi szolgáltatókká válni.

4 kreditpont

Munkaviszony létesítés, munkaszerződés módosítás és munkaviszony megszüntetése

Különös tekintettel a 2023. január 1-jei változásokra

4 kreditpont

Dr. Kerepesy Krisztián – címzetes törvényszéki bíró – előadásai

A Pp. 

fontosabb kérdései, szabályai 2023-ban

5 kreditpont

A Ptk.

dologi jogi könyvének gyakorlata

3 kreditpont

A Ptk.

személyiségi jogok, bírói gyakorlata

3 kreditpont

Családjog 2024

Családjog 1. 

A házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos problémák

2 kreditpont

Családjog 2. 

Házastársak egymás közötti szerződései, szerződések esetleges problematikái

2 kreditpont

Családjog 3. 

A szülői felügyelettel kapcsolatos ítélkezési kihívások

2 kreditpont

1

Élettársak

Az utóbbi évek ítélkezési gyakorlata.

2 kreditpont

Gyermektartás

Az útóbbi évek ítélkezési gyakorlata

2 kreditpont