MÜK OAB által akkreditált, kreditpontot biztosító e-learning képzések

Elektronikus előadásanyagokat bármikor megtekintheti saját időbeosztásában és járnak érte az ügyvédi kreditpontok!

Online képzés Kredit Előadó Link
Ingatlanjog aktualitásai 2020 8 kredit Prof. Dr. Pribula László,

Dr. Ferenczy Áron

RÉSZLETEK
Polgári perrendtartás 2020 – bírói tapasztalatok napjainkig 8 kredit Dr. Kerepesy Krisztián RÉSZLETEK
A közigazgatási perrendtartás gyakorlata 8 kredit Dr. Vitál-EignerBeáta RÉSZLETEK
Hatékony jogi eszközök pénzkövetelések behajtásához, biztosításához 8 kredit Dr. Kerepesy Krisztián RÉSZLETEK
Büntetőeljárás – A 2017.évi XC törvény (Be.) a bírósági eljárást érintő leglényegesebb újításai 4 kredit Dr. Pecze Tünde,

Dr. Laczó Adrienn

RÉSZLETEK
Az általános közigazgatási rendtartás gyakorlata – Fókuszban a bizonyítás 4 kredit Dr. Vitál-Eigner Beáta RÉSZLETEK
A közbeszerzési ajánlatok bírálatával kapcsolatos gyakorlati kérdések, problémák 4 kredit Támis Norbert RÉSZLETEK
Adatvédelem – európai és hazai gyakorlat 4 kredit Dr. Bártfai Zsolt RÉSZLETEK
A hagyatéki eljárás és az új Ptk. öröklési joggal kapcsolatos változásai 4 kredit Dr. Kerepesy Krisztián,

Dr. Hodosi Gábor

RÉSZLETEK
Közbeszerzési szerződések teljesítése, módosítása a gyakorlatban 4 kredit Támis Norbert RÉSZLETEK
Családi jog a gyakorlatban 4 kredit Dr. Szeibert Orsolya RÉSZLETEK
Cégjog – Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvédi szemmel 4 kredit Dr. Rácz József RÉSZLETEK
Különleges eljárások bírói gyakorlata 2 kredit Prof. Dr. Pribula László RÉSZLETEK
A koronavírus munkajogi hatásai 2 kredit Dr. Kártyás Gábor RÉSZLETEK

Próbálja ki, az otthoni kreditszerzés lehetőségét biztonságosan és kockázatok nélkül.

Gyakran Ismételet Kérdések (GY.I.K.) ügyvédi továbbképzéssel kapcsolatban

Mit jelent az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége?

A 2018. január 1-jén hatályba lépett új ügyvédi törvény (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, Üttv.) 1. § (4) bekezdése értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. A kötelező továbbképzés keretében a továbbképzésre kötelezetteknek főszabály szerint az 5 éves továbbképzési időszak során évente legalább 16db (a veszélyhelyzet alatt is folyamatban lévő első képzési évben minimum 10db), összesen pedig legalább 80db kreditpontot kell szerezniük.

Kikre vonatkozik a továbbképzési kötelezettség?
A továbbképzési szabályzat személyi hatálya:

  • az ügyvédre,
  • az alkalmazott ügyvédre,
  • a kamarai jogtanácsosra,
  • az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászra és alkalmazott európai közösségi jogászra terjed ki (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek).

Mi a következménye a továbbképzési kötelezettség elmulasztásának?
A mulasztót a kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási
jogkörben törli a tagi, illetve az egyéb kamarai nyilvántartásból.

Hány kreditpontot kell szerezni a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez?
A továbbképzési kötelezettségét az teljesíti, aki a továbbképzési időszak 5 éve alatt 80 kreditpontot és ezen belül évente legalább 16 kreditpontot összegyűjt. A következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpontvihető át, illetve a továbbképzési időszak utolsó évében legfeljebb 32 kreditpont vehető nyilvántartásba.

Teljesíthető-e a továbbképzési kötelezettség kizárólag e-learning képzések útján?
Igen, erre vonatkozóan a hatályos szabályzat nem tartalmaz korlátozást.

Van-e életkor alapú kedvezmény?
A kötelező képzési eseményeken való részvétel kivételével automatikusa mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az a továbbképzésre kötelezett, aki legkésőbb a továbbképzési időszakban a 75. életévét betölti.

Szerezhet-e valaki évente több mint 16 kreditet? Mi történik a többlet kreditekkel?
Igen, azonban a következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át. A kamara elnöksége – vagy a kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve – a kötelezettet kérelmére engedélyezheti, hogy a kötelezett több pontot is átvihessen a következő időszakra, amennyiben valószínűsíti, hogy önhibáján kívül nem tudta megszerezni az időarányosan szükséges kreditpontot.

Amennyiben a fentieken túl bármilyen kérdése felmerül, kérem keresse ügyfélszolgálatunkat, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 586 7791

Ügyfélszolgálati idő: hétfő-csütörtök: 8:30-16:30, péntek: 8:30-14:30

E-mail cím: info@aktualis-ma.hu

A kreditpont a Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének mérésére szolgál. Kizárólag azon a Képzési eseményen vagy e-learning képzésen szerezhető kreditpont, amelyet a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága nyilvántartásba vett és hozzá kreditpontot rendelt.

A MAVOR Legal Kft. a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely.

Akkreditációs szám: AK23/2019 

Nyilvántartásba vételi határozat