Kötelező ügyvédi továbbképzés – Január 1-től módosul a MÜK Szabályzat! – A legfontosabb változások

A kötelező továbbképzés útvesztőjében – gyakorlati útmutatás a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez

Kötelező ügyvédi továbbképzés – Január 1-től módosul a MÜK Szabályzat! – A legfontosabb változások

Januártól az ügyvédek kötelesek az új ügyvédi törvény alapján továbbképzési kötelezettségnek eleget tenni – öt éves ciklusokban 80 kreditpontot kell összegyűjteniük. Az idén kétszer is módosult a Magyar Ügyvédi Kamara ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló szabályzata. De mik is a legfontosabb változások?  – Papp-Nagy Zsolt, a Jogi Fórum újságírójának összefoglalója – www.jogiforum.hu

2020. január 1-jétől az ügyvédek kötelesek az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti továbbképzési kötelezettségnek eleget tenni. A továbbképzésekre öt éves ciklusokban kerül sor, ez idő alatt 80 kreditpontot – évenként 16 kreditet – kell összegyűjtenie a képzésre kötelezettnek. A képzések elektronikusan vagy hagyományos módon teljesíthetőek, kreditpont jár a szakmai konferenciákon, eseményeken történő részvételért is. Amennyiben a képzésre kötelezett nem tesz eleget a továbbképzési kötelezettségének, megszűnik a kamarai tagsága.

Nyáron és ősszel módosították az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK (Szabályzat) szabályzatot. A legfontosabb változások a következőek:

Meghatározásra került a továbbképzés tudományos és szakmai követelményrendszere, a MÜK Akkreditációs és Vizsgabizottsága (OAB) mérlegelés alapján fog dönteni, hogy a továbbképzés megfelel-e a szakmai és tudományos követelményeknek. Így mérlegeli többek között azt, hogy a jogi tárgyú továbbképzés elősegíti-e a tételes jogi ismeretek megszerzését, a joggyakorlat megismerését, a nem jogi tárgyú továbbképzések esetén azt, hogy a továbbképzés például közvetlenül kapcsolatban áll-e valamely jogterülettel vagy sem.

Aki a továbbképzési időszakban – az ötéves ciklusban – tölti be a 75. életévét, mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól, a kötelező továbbképzéseken való részvétel kivételével. A minimális 16 kreditpontot nem naptári évenként, hanem évenként kell megszerezni. Szigorodott a kreditpont átvitelének a szabályozása, így amennyiben a képzésre kötelezettet nem a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt törlik a kamarai nyilvántartásból, illetve a kamarai tagságát nem ezen okból szüntetik meg, és két éven belül ismét továbbképzésre kötelezetté válik, az utolsó le nem zárt időszakban megszerzett kreditpontjai közül legfeljebb 16 kreditet vihet át az új továbbképzési időszakra. A korábbi szabályozás lehetővé tette az addig megszerzett összes pont átvitelét.

A képzési helyek tekintetében a főbb szabályok nem módosultak, továbbra is a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (OAB) kérelemre határoz az akkreditációról, a képzési hellyé nyilvánításról, a képzési hely nyilvántartásba vételéről, azonban kibővült az egyszerűsített akkreditációra jogosultak köre, – az Alkotmánybíróság, a bíróság, az Országos Bírósági Hivatal, a Magyar Igazságügyi Akadémia, az ügyészség, a Magyar Jogászegylet és területi szervezete, valamint a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete – amely intézmények mentesülnek az akkreditációs díj megfizetése alól.

A kreditpontokra vonatkozó szabályok is módosultak. Az Ügyvédek Lapjában történő szakmai publikáció írása, szerkesztése is 10 kreditpontot ér szerzői ívenként. Vizsgaalkalmanként 1 kreditpontot szerez az, aki jogászképzés záróvizsgáján bizottsági tagként vesz részt. Az OAB e-learningnek minősülő képzési eseményhez rendelt kreditpont megszerzését – továbbképzési időszakonként egy alkalommal – a továbbképzéssel kapcsolatos elektronikus kérdőív – azonosításra alkalmatlan módon való – kitöltéséhez kötheti.

Amennyiben a szabályzatban megállapított valamely határidő elmulasztásra kerül, az igazolásra az általános közigazgatási rendtartásnak az igazolási kérelemre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy hatóság alatt a hatáskörrel rendelkező kamarai szervet kell érteni.

Forrás: Jogi Fórum – https://www.jogiforum.hu/hirek/41230

 

Soron következő akkreditált képzésünk: 

Dr. Vitál-Eigner Beáta – bíró – Kúria

Az általános közigazgatási rendtartás gyakorlata – Fókuszban a bizonyítás (8 kredit)

2020. JANUÁR 16. – BUDAPEST 

További részletek
mavor_Rajztábla 1