Dr. Ambrus István

COMPLIANCE – Az etikus vállalati működés 180 perc

Dr. Bártfai Zsolt

Adatvédelem – európai és hazai gyakorlat 120 perc

Horváth M. András LL.M., Ph.D.

Versenyjogi fejlemények – Az uniós és magyar antitröszt joggyakorlat aktuális kérdései 120 perc

Dr. Kulisity Mária

A munkaviszony megszüntetése és a személyiségi jogok a munkaviszonyban 240 perc

Dr. Barna Orsolya

Közbeszerzések jogi, műszaki és pénzügyi előkészítése, közbeszerzési technikák a gyakorlatban 60 perc

Dr. Ambrus István

A PÉNZMOSÁS ÚJ SZABÁLYOZÁSA 60 perc

Dr. Horváth M. András LL.M., Ph.D.

Fogyasztóvédelmi fejlemények 120 perc

Dr. Rácz József

Cégjog – Korlátolt Felelősségű Társaság 240 perc

Dr. Barna Orsolya

A hulladékokra vonatkozó jogszabályi háttér aktuális változásai 60 perc

Dr. Barna Orsolya

A közbeszerzési törvény legfrissebb módosítása a joggyakorlat tükrében 240 perc

Dr. Barna Orsolya

Zöld közbeszerzés, fenntarthatóság, természet-alapú megoldások 120 perc

Dr. Kártyás Gábor

A koronavírus munkajogi hatásai 60 perc

Dr. Kulisity Mária

Munkajogi aktualitások 2021 240 perc

Dr. Laczó Adrienn / Dr. Pecze Tünde

A 2017.évi XC törvény (Be.) a bírósági eljárást érintő leglényegesebb újításai (~) 240 perc

Dr. Vitál-Eigner Beáta

A közigazgatási perrendtartás gyakorlata (~) 240 perc

Dr. Kerepesy Krisztián

Polgári perrendtartás 2020 – bírói tapasztalatok napjainkig (~) 240 perc

Dr. Kerepesy Krisztián / Dr. Hodosi Gábor

A hagyatéki eljárás és az új Ptk. öröklési joggal kapcsolatos változásai (~) 240 perc

Prof. Dr. Pribula László / Dr. Ferenczy Áron

INGATLANJOG AKTUALITÁSAI (~) 215 perc

Dr. Kerepesy Krisztián

Hatékony jogi eszközök pénzkövetelések behajtásához, biztosításához (~) 240 perc

Dr. Vitál-Eigner Beáta

Az általános közigazgatási rendtartás gyakorlata – Fókuszban a bizonyítás (~) 240 perc