Rendezvények betöltése
  • Ez az rendezvény elmúlt.

TAVASZI KÜLÖNLEGES AJÁNLAT

Nagyszerű kedvezményekkel készültünk Önnek!

Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb ajánlatunkat és regisztráljon, hogy a legkedvezőbb díjat tudjuk biztosítani!

TAVASZ - 16 kredit
Az alábbi 2 képzést most együtt kedvezményesen megvásárolhatja csupán: 47.600.-Ft-ért,

2020. március 5-ig.

A képzések eredeti ára: 57 600.-Ft 

Megtakarítás: – 10 000.-Ft

16 kredit

Kedvezményesen

47 600.-Ft

8 kredit

Ingatlanjog Ingatlanjog aktualitásai
Előadó: Prof. Dr. Pribula László és Dr. Ferenczy Áron
Az elővásárlási jog gyakorlata: 

Elővásárlási jog rendszere (közös tulajdon, szerződés)
Elővásárlási jog gyakorlásának bírói gyakorlata
Fizetőképesség igazolása
Elővásárlási jog gyakorlására irányuló kereseti kérelem specialitásai
Elővásárlási jog gyakorlata a Földforgalmi törvény kapcsán

Aktuális kérdések az ingatlanjogban

I. Ingatlan-nyilvántartás rendszere és 2020. évi változásai
II. E-Ingatlan-nyilvántartás fejleményei
III. Külföldi okiratok felhasználása az ingatlan-nyilvántartási eljárásban („Apostille”, konzuli felülhitelesítés, nemzetközi egyezmények)
IV. Rendeltetésmód megváltoztatási eljárások az ingatlan-nyilvántartásban
V. Világörökségi és a Kulturális Örökségvédelmi törvények által védett ingatlanok tulajdonátruházása (feltüntetések, elővásárlási jog)

Kurzus időtartalma: 215 perc

Fejezetek száma: 10 db

Elérhető/megtekinthető: legkésőbb 2021.03.31-ig.

A képzés nyilvántartásba vételi száma: NY001089/2020

8 kredit

Pénzkövetelés Hatékony jogi eszközök pénzkövetelések behajtásához, biztosításához
Előadó: Dr. Kerepesy Krisztián 
Tematikából

A kamat és a behajtási költségátalány hatályos szabályai.
Mikor és hányszor 40 EUR követelhető?
A szerződéskötés előtti teendők: az általános szerződési feltételek
A szerződéses tárgyalások gyakori buktatói: milyen formában célszerű kommunikálni?
Milyen jogi ereje van egy emailnek vagy egy faxnak?
Mik a teljes bizonyító erejű magánokirat és a közokirat előnyei?
A hagyományos biztosítékok: kezesség, zálogjog, garancia
Ritkább, de néha hatékonyabb eszközök: a váltó, a felhatalmazásos inkasszó
A tartozáselismerés és a tulajdonjog fenntartása
Dióhéjban a váltóról
A követelés érvényesítésére szolgáló eljárások.
A fizetési meghagyás és az “új Pp.” szerinti polgári per

Kurzus időtartalma: 240 perc

Fejezetek száma: 12 db

Elérhető/megtekinthető: legkésőbb 2021.03.31-ig.

A képzés nyilvántartásba vételi száma: NY001090/2020

Több órás képzési anyagaink 15-25 perces fejezetekre vannak bontva, így nem szükséges egyszerre, rászánnia több órát a megtekintésre.

Nézze meg felvételről egy önnek megfelelő időpontban!

Nincs helyhez kötve, bármilyen digitális eszközközről megtekinthető!

TAVASZ - 10 kredit
Az alábbi 3 képzést most együtt kedvezményesen megvásárolhatja csupán: 31.800.-Ft-ért,

2020. március 5-ig.

A képzések eredeti ára: 37 800.-Ft

Megtakarítás: – 6 000.-Ft

10 kredit

Kedvezményesen

31 800.-Ft

4 kredit

Hagyaték - Öröklés A hagyatéki eljárás és az új Ptk. öröklési joggal kapcsolatos változásai
Előadó: Dr. Kerepesy Krisztián  és Dr. Hodosi Gábor
A hagyatéki eljárás, valamint nemzetközi elemet tartalmazó hagyatéki és öröklési ügyek a gyakorlatban

A hagyatéki eljárás megindulása, jegyzői szak, jogorvoslatok a jegyző eljárásával szemben
A hagyaték átadásának előkészítése a közjegyző által, a hagyatéki tárgyalás kitűzése
Biztosítási intézkedés a hagyatéki eljárásban és annak befejezését követően
A hagyatéki tárgyalás, képviselet a hagyatéki tárgyaláson
A hagyaték átadása ideiglenes vagy teljes hatállyal
Öröklési bizonyítvány
Jogorvoslatok a közjegyző eljárásával szemben
Az Európai Öröklési Bizonyítvány, az Európai öröklési rendelet
Nemzetközi elemet tartalmazó hagyatéki és öröklési ügyek
Okiratszerkesztés öröklési ügyekben

Az új Ptk. öröklési joggal kapcsolatos változásai

Az öröklési jogi könyv szerkezete, általános szabályai
A végrendelet változásai (közös végrendelet, utóöröklés, megtámadás)
Egyéb végintézkedések: öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás eltérései
A kötelesrész módosult szabályozása
Az új Ptk. törvényes öröklési rendszere (parentélák, ági öröklés, kitagadás)

Kurzus időtartalma: 240 perc

Fejezetek száma: 13 db

Elérhető/megtekinthető:legkésőbb 2021.03.21-ig.

A képzés nyilvántartásba vételi száma: NY001088/2020

4 kredit

Családjog Családi jog a gyakorlatban
Előadó: Dr. Szeibert Orsolya
Teamtika

Az élettársi kapcsolat fogalmi elemei a gyakorlatban
Az élettársi kapcsolat vagyonjogi következményei
Az élettársi kapcsolatban élők tartási kötelezettsége
A szülői felügyelet fogalmának értelmezése
A kapcsolattartás kérdései
A rokontartás és házastársi tartás a gyakorlatban
Kiskorú gyermek tartása
Továbbtanuló nagykorú gyermek tartása

Kurzus időtartalma: 240 perc

Fejezetek száma: 12 db

Elérhető/megtekinthető: legkésőbb 2021.03.31-ig.

A képzés nyilvántartásba vételi száma: NY001158/2020

2 kredit

Különleges eljárások Különleges eljárások bírói gyakorlata
Előadó: Prof. Dr. Pribula László
Tematika

Személyállapotot érintő perek
Sajtó-helyreigazítás iránti indított perek
A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított perek
Munkagyi perek
Végrehajtási perek
Kollektív igényérvényesítéssel indított perek (Társult perek)

Kurzus időtartalma: 60 perc

Fejezetek száma: 3 db

Elérhető/megtekinthető: legkésőbb 2021.03.31-ig.

A képzés nyilvántartásba vételi száma:  NY001129/2020

Több órás képzési anyagaink 15-25 perces fejezetekre vannak bontva, így nem szükséges egyszerre, rászánnia több órát a megtekintésre.

Nézze meg felvételről egy önnek megfelelő időpontban!

Nincs helyhez kötve, bármilyen digitális eszközközről megtekinthető!

TAVASZ - 6 kredit
Az alábbi 2 képzést most együtt kedvezményesen megvásárolhatja csupán: 19 400.-Ft-ért,

2020. március 5-ig.

A képzések eredeti ára: 23 400.-Ft

Megtakarítás: – 4 000.-Ft

6 kredit

Kedvezményesen

19 400.-Ft

4 kredit

Büntetőeljárás A 2017.évi XC törvény (Be.) a bírósági eljárást érintő leglényegesebb újításai
Előadó: Dr. Pecze Tünde és Dr. Laczó Adrienn
Bírósági tárgyalást megelőző eljárási szakasz kérdései

Törvényes vád, a vád hiányosságainak következményei
Kényszerintézkedések fajtái, törvényi
Előkészítő ülés a gyakorlatban

Az elsőfokú bírósági eljárás

Jelenlét a tárgyaláson (lemondás a jelenétről, kézbesítési megbízott)
Bizonyítási teher – bizonyítás hivatalból- tényálláshoz kötöttség
A tárgyalás lefolytatása
Kiemelt súlyú vagy sokvádlottas ügyek tárgyalási specifikumai
Védő díjazása
A fellebbezés iránya, terjedelme, korlátai

A másodfokú eljárás

A felülbírálat terjedelme a fellebbezés iránya szerint (egy és több vádlottas ügyekben)
Megalapozatlanság és annak eljárásjogi következményei
Bizonyítás a másodfokú eljárásban, eltérő tényállás megállapítása, a felülmérlegelés tilalma
Védői díjazás/felkészülési díj

Kurzus időtartalma: 240 perc

Fejezetek száma: 12 db

Elérhető/megtekinthető: legkésőbb 2021.03.31-ig.

A képzés nyilvántartásba vételi száma: NY001073/2020

2 kredit

Munkajog A koronavírus munkajogi hatásai
Előadó: Dr. Kártyás Gábor
Tartalomból

A jelenlegi járványhelyzet korábban nem látott kihívások elé állítja a munkáltatókat és a munkavállalókat. Az előadás célja annak áttekintése, hogyan alakulnak a munkaviszonyból eredő kötelezettségek ebben az extrém helyzetben. Bemutatjuk, mikor mentesül a munkáltató a foglalkoztatási és a bérfizetési kötelezettsége alól, és a munkavállaló mikor maradhat jogszerűen otthon, ha személyi, családi körülményei miatt nem tud munkába járni. Szó lesz azokról a lehetséges megoldásokról is, amelyekkel a járványveszély miatti kényszerű leállás, üzemszünet ideje áthidalható.

Tematika

A járványveszély általános munkajogi kérdései
Az állásidő és értelmezése
A szóba jöhető mentesülési jogcímek munkavállalói szempontból
A szabadságolás: fizetett és fizetés nélküli szabadság
A munkaidő átütemezése munkaidőkerettel
A munkaszerződés módosításával összefüggő lehetőségek
Végső esetben: a munkaviszony megszüntetése

Kurzus időtartalma: 60 perc

Fejezetek száma: 3 db

Elérhető/megtekinthető: legkésőbb 2021.03.31-ig.

A képzés nyilvántartásba vételi száma: NY001079/2020

Több órás képzési anyagaink 15-25 perces fejezetekre vannak bontva, így nem szükséges egyszerre, rászánnia több órát a megtekintésre.

Nézze meg felvételről egy önnek megfelelő időpontban!

Nincs helyhez kötve, bármilyen digitális eszközközről megtekinthető!

Válassza ki a megvásárolni kívánt jegyeket!

NINCSENEK REJTETT KÖLTSÉGEK!!!

A képzés mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.

Mi történik a megrendelés elküldését követően?

A megrendelés elküldését követően, minden pénzügyi teljesítéshez szükséges információt megküldünk a regisztráció során megadott e-mailcímre. Amennyiben a visszaigazolásban feltűntetett díj kiegyenlítésre kerül, megküldjük Önnek az oktatási anyag(ok)hoz rendelt belépési útvonalat és adatokat, illetve pénzügyileg teljesített számlát.

Jegyek

Tickets are not available as this rendezvény has passed.

Részletek

Kezdés:
2021.02.22. - 08:00
Vége:
2021.03.06. - 00:30
Összeg:
19400Ft - 47600Ft

Szervező

Mavor Legal Kft.
Telefon:
+36 70 586 7791
E-mail:
info@aktualis-ma.hu